PRIVACY VERKLARING

Gregor Stam Sportbegeleiding, eigendom van Gregor Stam te Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

www.gregorstam.nl
Havenzicht 79
1357 NH Almere
(+31) 6 107 900 35

SOCIAL MEDIA

FACEBOOK:        https://www.facebook.com/profile.php?id=100008444882803
INSTAGRAM:     https://www.instagram.com/gregorstam/
LINKEDIN:           https://www.linkedin.com/in/gregor-stam-46267212/
TWITTER:           https://twitter.com/gregorstam

PERSOONSGEVENS DIE IK VERWERK

Gregor Stam Sportbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gregorstam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK

Gregor Stam Sportbegeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Gregor Stam Sportbegeleiding analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

HOE LANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR

Gregor Stam Sportbegeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres: Het opgegeven e-mailadres wordt 24 maanden bewaard of tot je besluit je uit te schrijven van de nieuwsbrief. Mocht je een reactie (waarin je emailadres staat) willen verwijderen, neem dan contact op via info@gregorstam.nl

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Gregor Stam Sportbegeleiding verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gregor Stam Sportbegeleiding deelt gegevens met:

 • Google Analytics; voor het tracken van bezoekers op mijn website. Met Google Analystics deelt gregorstam.nl activiteiten op deze pagina, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaat type, geslacht en locatiegegevens.
 • Winactie; na een winactie deel ik mogelijk je naam, bedrijfsnaam en/of Social Media account op gregorstam.nl of via mijn Social Media accounts.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE IK GEBRUIK

Gregor Stam Sportbegeleiding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gregor Stam Sportbegeleiding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaats ik cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gregor Stam Sportbegeleiding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gregorstam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gregor Stam Sportbegeleiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Gregor Stam Sportbegeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gregorstam.nl.